Bigueria i elements estructurals

Bigues Laminades

Bigues Laminades

Formades per làmines de fusta unides longitudinalment mitjançant unió dentada (finger-joint), posteriorment s’encolen les làmines unes sobre les altres per formar la secció definitiva. Coles utilitzades: Melamina (incolora). Es fabriquen tant peces rectes, com a peces corbes. Bigues laminades amb resistència GL24, GL28, GL 32 seun normes DIN 1052, DIN 4074 i UNE 386.

Espècies: Avet, Pi Silvestre, Pi Douglas.
Tractament: fungicida, Autoclau (Pi)
Principals Aplicacions: Bigues de cobertes i forjats, construccions de tota mena.

Bigues Bilaminadas

Bigues Bilaminadas

Formades per làmines de fusta unides longitudinalment mitjançant unió dentada (finger-joint), posteriorment s’encolen dues làmines per formar la biga. Bigues classificació C-30. Es fabriquen en peces rectes. Coles utilitzades: Melamina (incolora).

Espècies: Avet, Pi Douglas
Tractament: fungicida, Autoclau (Pi)
Principals Aplicacions: Bigues de cobertes i forjats llums intermèdies per a construccions de tota mena.

Bigues massisses finger

Bigues massisses finger

Format per làmines de fusta unides longitudinalment mitjançant unió dentada (finger-joint). Bigues classificació C-24. Es fabriquen peces rectes. Coles utilitzades: Melamina (incolora).

Espècies: Avet.
Tractament: fungicida, Autoclau (Pi)
Principals Aplicacions: Bigues de cobertes i forjats, llums reduïdes construccions de tota mena

Bigues LVL

Bigues LVL

Compost per làmines d’avet de 3 mm de gruix obtingudes per desenrotllament. Aquestes làmines s’encolen, en primer lloc, longitudinalment per mitjà de junts bisellats, posteriorment s’encolen entre elles superposant per formar grans panells. Coles utilitzades: Melamina (incolora), resorcina (negre). Material destacat per la seva alta resistència. Es fabriquen peces rectes. Nervis dels panells Kerto-Ripa

Espècies: Avet.
Tractament: fungicida
Principals Aplicacions: Bigues de cobertes i forjats, construccions de tota mena.

Bigues FJI

Bigues FJI

Bigues amb secció en “I” amb els talons formats per Kerto-S i ànima amb tauler de OSB, encolats entre ells. Cues utilitzades: Melamina (incolora), resorcina (negre)

Espècies: Talons a Kerto-S i ànima en tauler d’OSB
Principals Aplicacions: Bigues de forjats, llums habituals fins a 5 m, construccions de tota mena. Lleuger adequat per a rehabilitació, permet pas de conduccions.

Has trobat el producte que encaixa amb les teves necessitats?

Has trobat els productes que estaves buscant? Per qualsevol dubte o aclariment pots contactar amb nosaltres.

informació i contacte